Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn miband 2 hiển thị tên người gọi đến

Viết bởi Nguyễn Trần Tiến vào
Hướng dẫn miband 2 hiển thị tên người gọi đến

-- Hiện nay, khi các bạn dùng miband 2 được update sẽ có tính năng hiển thị tên người gọi trên miband, nếu số người gọi chưa có trong danh bạ sẽ hiện số ra luôn.Nhưng vẫn có 1 số bạn vẫn chưa update, nếu chưa các bạn thử theo...

Xem Thêm →

Scroll To Top

Chat với Phụ kiện Xiaomi